ویاتک | اخبار حوزه دانش، فناوری و تکنولوژی به همراه مطالب علمی جذاب

آمار میزان و نحوه دسترسی مردم کشور به تلویزیون، اینترنت، رایانه و موبایل!

+

تلویزیون که زمانی به اسم جعبه جادویی معروف بود و اینترنت که به اسم دهکده جهانی شناخته می‌شد، امروزه دیگر با این اسامی توصیف نمی‌شوند، تلویزیون دیگر در دسترس همه هست و کمتر کسی این روزها پیدا می‌شود که بتواند بدون اینترنت سر کند. حال ببینیم آمار چه می‌گویند!

tv

تلویزیون

به گزارش ویاتک با استنداد بر خبرگزاری تسنیم، براساس آمار مربوط به سال ۹۴، حدود ۱۹.۶ میلیون خانوار (۸۰.۷ درصد) از میزان کل خانوارهای ایرانی که برابر با ۲۴٫۳ میلیون خانوار است، در محل سکونت خود به خدمات تلویزیونی چند مجرایی دسترسی داشته‌اند. تلویزیون اینترنتی به تلویزیونی با قابلیت اتصال به اینترنت گفته می‌شود که تماشاگر قادر به تماشای شبکه‌ها از طریق اینترنت باشد.
از کل خانوارهای کشور در سال گذشته، ۲۴٫۱ میلیون خانوار (۹۹٫۳ درصد) در محل سکونت به تلویزیون دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم‌ها برای خانوارهای شهری ۹۹٫۶ درصد و برای خانوارهای روستایی و ۹۸٫۶ درصد بوده است. در همین بازه زمانی ۱۳۴,۳۴۸ خانوار نیز به تلویزیون دسترسی نداشته‌اند که بیشترین میزان عدم دسترسی مربوط به خانوارهای روستایی با ۸۸,۴۰۹ خانواده بوده است. از مجموع ۲۴٫۳ میلیون خانوار کشور در حدود ۱۹٫۶ میلیون خانوار (۸۰٫۷ درصد) در محل سکونت به خدمات تلویزیونی چند مجرایی دسترسی داشته‌اند.
سهم دسترسی خانوارها به انواع خدمات تلویزیونی چند مجرایی تفاوت‌های زیادی دارد به طوری که از کل خانوارهای کشور ۵٫۷ میلیون خانوار (۲۳٫۵ درصد) به خدمات ماهواره‌ای مستقیم به خانه، ۱٫۴میلیون خانوار (۵٫۷ درصد) به IPTV و ۱۶٫۳ میلیون خانوار (۶۷ درصد) به تلویزیون دیجیتال زمینی دسترسی دارد.

internet-pic-2

اینترنت و رایانه

با استناد به خبرگزاری تسنیم، آمار رسمی براساس شاخص‌های تدوین شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۹۴ تعداد ۱۳ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۱۵ خانوار معادل ۵۵ درصد کل خانوارها به اینترنت دسترسی داشته‌اند. نگاهی به وضعیت آماری حوزه ارتباطات طی سال گذشته نشان می‌دهد که از مجموع ۲۴ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۷۵۸ خانوار شهری و روستایی، تعداد ۱۳ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۹۴۳ خانوار ایرانی با استفاده از رایانه‌های معمولی، لپ‌تاپ و تبلت۱ به یکی از انواع رایانه در محل سکونت خود دسترسی دارند.
آمار تفکیکی می‌گوید ۸ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۱۷ خانوار (۳۶ درصد مجموع خانوارهای کشور) حداقل دارای رایانه معمولی، ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۹۸۸ خانوار حداقل دارای لپ‌تاپ (۱۶٫۹ درصد مجموع خانوارها) و پنج میلیون و ۱۱۵ هزار و ۵۹۲ خانوار (۲۱٫۱ درصد مجموع خانوارهای کشور) حداقل دارای تبلت بوده‌اند.

139508091401321929060554

آمارگیری مذکور در سال ۹۴ برای میزان دسترسی به اینترنت در محل سکونت هم می‌گوید که با همان جمعیت خانواری، تعداد ۱۳ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۱۵ خانوار (۵۵ درصد کل خانوارها) به اینترنت دسترسی داشته‌اند. براساس آمار ۸ میلیون و ۸ هزار و ۴۸۸ خانوار هم به اینترنت دسترسی نداشته‌اند. به این ترتیب ۵۵٫۵ درصد از خانوارهای کشور به اینترنت دسترسی داشته و ۳۳ درصد از این مزیت بی‌بهره هستند.
توزیع خانوارهای کشور برحسب وضعیت دسترسی به اینترنت در محل سکونت هم مطابق جدول زیر است:

139508091400341609060504از مجموع ۱۳٫۴ میلیون خانوار دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت، ۱۲٫۹ میلیون خانوار (۹۵٫۸ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت، ۷ میلیون خانوار (۵۱٫۹ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت ثابت و ۱۰٫۷ میلیون خانوار (۷۹ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت سیار دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم برای خانوارهای شهری کشور به ترتیب ۹۸٫۵ درصد، ۵۷٫۴ درصد و ۸۰٫۴ درصد و برای خانوارهای روستایی به ترتیب ۸۲٫۸ درصد، ۲۵٫۳ درصد و ۷۲٫۶ درصد است.

mobile-internet

موبایل

آمار “جمعیت کشور برحسب استفاده از تلفن همراه” در سال ۹۴ نشان می‌دهد که از جمعیت ۷۸,۹۵۵,۸۱۲ نفری ۲۱,۸۷۳,۵۱۸ نفر جزو جمعیت غیر کاربر تلفن همراه بوده‌اند. با استناد به خبرگزاری تسنیم، مقایسه خانوارهای کشور در طول سه دوره آخر آمارگیری از شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ سهم خانوارهای دارای دسترسی به تلفن، رایانه و اینترنت در محل سکونت نسبت به سال ۱۳۸۹ به ترتیب ۲٫۶ درصد، ۲۲٫۲ درصد و ۳۴٫۱ درصد و نسبت به سال ۱۳٫۲ به ترتیب ۱٫۱ درصد، ۱۱٫۵ درصدو ۱۷٫۷ درصد بیشتر شده است.

139508091426193059060784

این آمار برای سال ۹۴ می‌گوید در حالی که از مجموع ۷۹ میلیون نفر جمعیت کشور که ۷۲٫۴ میلیون نفر آن افراد شش ساله و ببشتر هستند، تعداد ۵۰٫۴ میلیون نفر مالک خط تلفن همراه بوده که از بین آنها ۳۸٫۵ میلیون نفر در نقاط شهری و ۱۱٫۹ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند. بر این اساس مالکان خط تلفن همراه در کشور و در بین افراد شش ساله و بیشتر ۶۹٫۷ درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۷۲٫۵ میلیون درصد و ۶۲ درصد است.
از مجموع جمعیت کشور تعداد ۵۶٫۶ میلیون نفر کاربر تلفن همراه بوده که ۵۶٫۴ میلیون نفر از آنان، افراد شش ساله و بیشتر هستند. از این تعداد ۴۲٫۸ میلیون نفر در نقاط شهری و ۱۳٫۶ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند. بر این اساس ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور و در بین افراد شش ساله و بیشتر ۷۷٫۹ درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۸۰٫۵ و ۷۰٫۸ درصد بوده است.
مقایسه اطلاعات سه دوره اخیر آمارگیری نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ در بین افراد شش ساله و بیشتر به ترتیب ۲۴ و ۱۰٫۷ درصد بیشتر بوده است. همچنین تعداد کاربران تلفن همراه در سال‌های ۸۹ برحسب آمارگیری از جامعه آماری مشخص ۳۷,۲۸۹,۶۰۰، سال ۹۲ حدود ۴۷,۴۳۰,۶۴۹ و سال ۹۴ حدود ۵۶,۶۱۴,۹۸۰ بوده است.

139508091426511179060794

آمار “جمعیت کشور برحسب استفاده از تلفن همراه” می‌گوید که از جمعیت ۷۸,۹۵۵,۸۱۲ نفری در سال ۹۴ حدود ۲۱,۸۷۳,۵۱۸ نفر برابر با ۲۷ درصد جزو جمعیت غیرکاربر تلفن همراه بوده‌اند.

منبع:

واکنش شما:
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry
1

دیدگاه ها

0 دیدگاه

اشتراک دیدگاه
avatar

wpDiscuz

© تمامی حقوق برای وبسایت ویاتک محفوظ است. نقل مطالب سايت تنها با ذکر و لینک به منبع مجاز است.